Řešené obory

Účetní firmy

Společnosti poskytující profesionální účetní služby mají na ekonomické systémy trochu jiné požadavky než běžné firmy. Důležitou roli zde hraje rychlost zadávání dokladů, kopírování, importy a plánované generování opakujících se dokladů. Pokud účetní firma nabídne svému klientovi službu vzdáleného přístupu a tím si uvolní kapacitu na odbornější činnost, může si klient některé doklady, například faktury nebo skladové pohyby, vytvářet sám. Účetní pak doklady pouze zkontroluje či doplní a pouze on přepne do stavu zaúčtováno, čímž se doklad promítne do účetních přehledů.

Přehled funkcí:
 • Chytré a bezpečné sdílení dat mezi účetní firmou a klientem
 • Informace o dokladech čekajících na zpracování hned po otevření aplikace
 • Účtování více firem přes jeden uživatelský přístup
 • Plná podpora české legislativy
 • Automatická aktualizace bez potřeby stahování verzí
 • Velké množství funkcí - Uzavření daňového období, uzavření účetních dokladů, otevření inventury nebo export dat z každého okna
 • Jednoduchá práce s tabulkami - řazení, filtrování, souhrny, součty, přesuny, skrývání sloupců, export, tisk
 • Centrální správa zpracovávaných agend - Dashboard+ Statistiky o účtovaných firmách
Co oceňují zákazníci účetních firem účtujících v TeamOnline:
 • Rychlý přehled o důležitých parametrech firmy s využitím „semaforových“ barev (červená – špatný stav, oranžová – pozor!, zelená – v pořádku)
 • Důležité informace o stavu a vývoji vybraných ukazatelů
 • Možnost jednoduchého vystavení vybraných dokladů bez nutnosti jejich zasílání účetnímu

Obchodní společnosti

TeamOnline pomáhá standardizovat a do značné míry zautomatizovat celý obchodní proces od prvotní poptávky až po finální dodání zboží. Přehledností a přesností napomáhá v plnění termínů a udržení vysoké kvality řešení krátkodobých i dlouhodobých obchodních případů.

V systému TeamOnline je integrována podpora řízení vztahů se zákazníky (CRM) navržená právě pro tento typ obchodních příležitostí. K jakémukoliv subjektu lze založit zakázky (obchodní případy), které jsou jakousi složkou obsahující veškeré související informace (cenové kalkulace, objednávky, faktury, účetní doklady, emailovou komunikaci, úkoly, události, apod.). Pokud je vše na jednom místě, dokonale propojené a přehledné, je pak jednodušší spolupráce jednotlivých členů týmu a interakce s klientem. Cílem je, aby byl zákazník přesvědčen, že jedná s nejlepším možným partnerem pro řešení svých požadavků.

Doplňkovým modulem je Marketink sloužící pro definici cílových skupin, tvorbu kampaní (newsletterů) a vyhodnocování jejich úspěšnosti.

Přehled funkcí:
 • možnost evidence výrobních čísel, šarží a expirací
 • skladové zásoby lze rezervovat pro zakázku s časovou platností
 • vícenásobné rozpouštění dodatečných nákladů při pořízení zboží a materiálu
 • podpora zahraničního obchodu
 • podpora cizí měny v dokladech i zásobách
 • řízení nákupu a prodeje pomocí přednastavených scénářů
 • variantní nabídky
 • cenové listy pro skupiny odběratelů
 • sezónní a akční cenové listy
 • automatické informování klienta o stavu zakázky pomocí e-mailových zpráv
 • možnost automatických přepočtů prodejních cen dle změny kurzu a nákupní ceny
 • hlídání minimální marže
 • převody jednotek (například: nákup probíhá v tunách, prodej v kilogramech)
 • analýza prodeje
 • integrovaný emailový klient

Výrobní společnosti

Modul výroba v systému TeamOnline je vhodný zejména pro společnosti s kusovou nebo malosériovou výrobou.

Přehled funkcí:
 • Strukturovaný kusovník
 • Technologické postupy
 • Externí dodávky
 • Polotovary
 • Výrobní zakázky
 • Odváděcí výkazy
 • Vazba na sklad a fakturaci
 • Přehled nezajištěného materiálu
 • Dílenský zásobník
 • Individuální konfigurace výrobku na zakázkovém listu
 • Nedokončená výroba

Servisní společnosti

Jste společnost poskytující záruční či pozáruční servis, nebo zajišťujete u svých klientů pravidelné údržby či revize? Pak právě pro Vás jsou vhodné specializované moduly Servis a Revize-údržba.

Modul Servis řeší od začátku do konce celý proces záručního a pozáručního servisního řízení, od příjmu, popisu závady, způsobu doručení do servisu, požadavků zákazníka na řešení, kompletnost zařízení a záznam dalších informací obvyklých při příjmu věci do opravy. Dále sleduje průběh opravy přes operaci s náhradními díly, práci a čas techniků, revizí dle norem až po finální vyúčtování nákladů na opravu a generování a tisk předávacích protokolů, faktur a skladových dokladů.

Modul Revize-údržba umožňuje vést u jednotlivých zákazníků karty zařízení (např. strojů) a jejich technických parametrů a plánovaných činností (pravidelná revize, údržba a pod.). Z těchto podkladů lze generovat měsíčních plány revizí a údržby dle technických oborů, sledovat a vyhodnocovat průběh plnění plánu a generovat podklady pro fakturaci. Ideální je propojení jednotlivých činností s modulem osobní kalendář technika.

Přehled funkcí:
 • karty zařízení (strojů) u subjektu
 • uživatelsky definovatelné parametry zařízení (stroje)
 • vyhledávání náhradního dílu dle výrobního čísla nebo roku a typu stroje
 • plánování práce techniků
 • definování hodinové sazby práce pro skupiny (typy) strojů
 • optimalizováno pro práci s katalogy náhradních dílů obsahující statisíce položek
 • periody údržby a revizí
 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás