Řešené oblasti systému TeamOnline

Obchodní partneři

Správa kontaktů je páteří CRM v systému TeamOnline. Umožňuje snadné sdílení dat v rámci podniku, poskytuje komplexní a podrobnou správu partnerů a potencionálních klientů, sledování komunikace a příležitostí, podrobných kontaktních informací a souvisejících dokumentů. U každého kontaktu je zobrazena souhrnná vizitka, která umožňuje rychlou a snadnou recenzi základních faktů o klientovi.

Přehled funkcí
 • Firmy, osoby, provozovny, kontakty
 • Obchodní případy, zakázky
 • Platební podmínky, limity, slevy
 • Kontrola platební morálky
 • Ověřování spolehlivosti plátců DPH a účtů
 • Načtení informací o subjektu z ARES, VIES, ORSR,
 • Ověřování dle CreditCheck
 • Logobanka
 • Rychlá vizitka firmy (celkem fakturováno, dluží, po splatnosti, objednáno, ...)
 • Zařízení firem (např. karta servisovaného stroje)
 • Ceníkové, účetní a branžové zatřídění firem
 • Aktivity (emaily, úkoly, schůzky, telefonáty)
 • Marketing (cílové skupiny, kampaně)
 • Smlouvy
 • Projekty

Katalog a zásoby

Zkopírovat existující ceník, upravit, uložit pod novým názvem a zadat jeho platnost. Tento proces jsme maximálně zjednodušili. Ceníky lze tvořit jak pro skupiny odběratelů (Koncový odběratel, DealerABC, VIP), nebo se sezónní platností (Vánoce, léto, akce). K produktům lze dohledat vhodné dodavatele dle poměru termín dodání/cena, evidovat balení, hmotnost, rozměr atd. Zboží lze jednoduše evidovat jako skladové zásoby se vším co k tomu patří (oceňování metodou fifo/vážený průměr, výrobní čísla, šarže, expirace a další). Ve spojení s modulem objednávky lze zboží rezervovat pro zákazníka nebo dokonce pro daný obchodní případ a stanovit do kdy má být zboží blokováno. K modulu Katalog-zásoby doporučujeme čtečky čárových kódů nebo RFID.

Přehled funkcí
 • Katalog produktů a služeb
 • Šarže a expirace
 • Výrobní čísla
 • Oddělení zboží a služeb (jako v e-shopu)
 • Účetní skupiny
 • Oceňování zásob metodou FIFO, vážený průměr
 • Traceabilita
 • Hlídání minimálního množství na skladě
 • Čárové kódy
 • Inventury
 • Složené karty
 • Balení
 • Podpora přepočtu měrných jednotek
 • Lokace zboží a majetku

Nákup a prodej

Systém pomáhá řídit celou obchodní proceduru od prvotní poptávky, přes varianty nabídek, generování dodavatelských poptávek až po finální fakturaci a vyskladnění. Spojení funkcí přednastaveného toku dokladů, mezních stavů a očekávaných následovníků činí ze systému TeamOnline silný obchodní nástroj. Pomocí grafických symbolů program názorně informuje obsluhu o dokladech vhodných k dalšímu zpracování (např. objednávky zajištěné zbožím). Praktická je možnost přiložení související dokumentace, e-mailů, aktivit a poznámek k libovolnému účetnímu dokladu.

Přehled funkcí
 • Poptávky, objednávky, zálohové listy
 • Vydané a přijaté faktury
 • Daňové doklady přijatých a poskytnutých záloh
 • Plánovaná fakturace
 • Akční a sezónní cenové listy
 • Přepočet cen dle změn kurzového lístku
 • Hlídání minimálních marží
 • Rezervace (na zakázku; s časovou platností)
 • Podpora obchodních scénářů
 • Workflow
 • Schvalovací procesy
 • Hromadné akce
 • Podpora EET
 • Nastavení "thank you" zpráv pro zákazníky po zakoupení produktu.

Ekonomika a finance

Komplexně řeší problematiku podvojného účetnictví. Chytré předvyplňování hodnot, chytrý párovací mechanizmus využitý nejenom u faktur, spolehlivé kontroly a automatizace běžných operací.

Přehled funkcí
 • Interní doklady
 • Pokladny
 • Banky
 • Elektronické bankovnictví (Multicash, ABO, Citidirect, SEPA)
 • Účetní skupiny subjektů a zboží
 • Účetní typy
 • Agendy, knihy, vzory dokladů
 • Střediska
 • Zakázky
 • Štítky
 • Podpora hospodářského období
 • Podpora cizích měn
 • Automatické účtování
 • Automatické párování
 • Automatický výpočet párovacího rozdílu dle povoleného rozdílu
 • Automatické kurzové rozdíly
 • Drobný majetek
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Odpisy rovnoměrné, zrychlené a kapacitní (časová linka)
 • Návrh a tvorba vzájemných zápočtů
 • Analýza salda dle variabilního symbolu, subjektu a částky
 • Pohledávky a závazky dle zpoždění
 • Inventarizace pohledávek a závazků
 • Tvorba upomínek

Servis - revize a údržba

Tento modul umožňuje vést u jednotlivých zákazníků karty zařízení (např. strojů) a jejich technických parametrů a plánovaných činností (pravidelná revize, údržba a pod.). Z těchto podkladů lze generovat měsíčních plány revizí a údržby dle technických oborů, sledovat a vyhodnocovat průběh plnění plánu a generovat podklady pro fakturaci. Ideální je propojení jednotlivých činností s modulem osobní kalendář technika.

Přehled funkcí
 • Správa záručního a pozáručního servisu
 • Evidence zařízení partnera
 • Atributy zařízení
 • Evidence a dohledání náhradních dílů dle typu, roku a výrobního čísla
 • Plánování údržby a revize

Výroba

Modul Výroba je navázán na obchodní agendy nákupu a prodeje. Překlopením přijaté objednávky do výrobní zakázky začíná vlastní proces výroby, přes analýzu zajištěného materiálu, vyskladněním do výroby, přijmutím výrobku a následně jeho fakturací.

Přehled funkcí
 • Strukturovaný kusovník
 • Možnost individuální změny struktury výrobku v zakázce (zákazník si například přeje změnit u jedné komponenty použitý materiál)
 • Technologické postupy
 • Plná provázanost se skladem
 • Kalkulace nákladových cen
 • Sledování zajištěného a nezajištěného materiálu
 • Interní a externí výrobní zakázky
 • Podpora čárových kódů pro záznam výkonů a pohybu materiálu

Manažerské výstupy - MIS

Tento modul slouží vrcholovému vedení firmy a každý řídící pracovník zde získá potřebné informace ke kvalitnímu rozhodování a to jak hodnotově, tak i graficky. Libovolná sestava může být snadno vytvořena pomocí nástroje uživatelská tvorba pohledů. Například pohledem na prodeje vzniklé z konkrétní marketingové kampaně snadno vyhodnotíte účinnost kampaně. Jednoduše porovnáte výkonnost jednotlivých obchodních zástupců, prodeje podle oblastí, druhu zboží, ročního období atd.

Výsledky lze automaticky zasílat emailem.

Přehled funkcí
 • ABC analýza nákupu a prodeje
 • Upozornění na změnu tendence nákupů zákazníka
 • Analýza zakázek a rozpouštění nákladů
 • TeamReporter (plánované zasílání výstupů e-mailem)
 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás