TeamOnline PaM

TeamOnline PAM je moderní systém pro pohodlné zpracování mezd a personalistiky, splňující platné legislativní normy mzdové problematiky a GDPR. Přímo ze systému lze elektronicky zasílat měsíční i roční výkazy pro státní správu, ČSSZ a zdravotní pojišťovny, generovat elektronické platební příkazy a zasílat zabezpečené výplatní pásky e-mailem.

Mzdové účetnictví

Základní vlastnosti

 • Evidence zaměstnanců včetně údajů pro personalistiku.
 • Pracovní poměry typu hlavní, vedlejší, DPP, DPČ.
 • Zaměstnanec může mít měsíční, hodinovou, úkolovou i podílovou mzdu či smíšenou mzdu, vytvořenou jejich kombinací.
 • Souběžné pracovněprávní vztahy - umožní zpracovat více pracovních poměrů k jedné osobě.
 • Mzda zaměstnance v pracovním poměru se skládá z tzv. mzdových složek.
 • K dispozici je široká nabídka mzdových složek rozdělených do skupin.
 • Při zadávání mzdy můžete pracovat s jedním typem mzdové složky pro všechny zaměstnance nebo se všemi složkami pro jednoho zaměstnance.
 • Po zadání mzdové složky obsluha dostává ihned plnou informaci o tom, z jakých částí se mzda skládá.
 • Automaticky vyhodnocuje účast na pojištění pracovních poměrů, kde je účast posuzována na základě výše příjmů (dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu či dohody o pracovní činnosti).
 • Provádí automatický výpočet jednorázových i trvalých srážek ze mzdy včetně výpočtu exekucí v zákonném pořadí.
 • Na základě popisu jednotlivých druhů srážek a způsobu jejich zpracování dodržuje automaticky pravidla u srážek, které jsou dány zákonnými předpisy, např. maximální výše srážky, způsob provádění a pořadí srážky, ustanovení o určení životního minima.
 • Vždy v souladu s platnou legislativou.

Užitečné nástroje

 • Reminder - automaticky připomene co je třeba zařídit, hlídá důležité termíny
 • Velmi jemné členění přístupových práv
 • Dokumentové úložiště (smlouvy atd.)
 • Vyhovuje nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Multijazyčný
 • Žurnál změn
 • Možnost otevřít uzavřené období

Legislativa a výstupní sestavy

 • Veškeré měsíční i roční výstupy pro pojišťovny a státní správu jsou k dispozici v PDF nebo elektronickém formátu.
 • Komunikace s ČSSZ je zajištěna prostřednictvím veřejného rozhraní e-podání VREP, XML souborem nebo tištěnou formou.
 • Pro kontakt se zdravotními pojišťovnami nemusíte ručně zadávat data na jednotlivých stránkách pojišťoven, stačí je připravit pouze jednou a pak je hromadně odeslat.
 • Na výběr je z množství různých typů výplatních pásek.
 • Výplatní pásky lze zaslat přímo z programu zašifrovaně na e-mailovou adresu pracovníka.
 • Generuje převodní příkazy. Podporuje elektronické bankovnictví.
 • Hromadné generování sestav Prohlášení poplatníka..., Žádost o roční zúčtování záloh..., Evidenční listy důchodového pojištění a dalších.

Integrace s účetními a docházkovými systémy

 • Systém lze používat jako plně integrovaný modul Ekonomického Informačního Systému TeamOnline (sdílené účetní číselníky, generování účetních dokladů, načítání podkladů z modulu výroba).
 • Systém lze používat i samostatně s možností exportu ostatních účetních systémů.
 • Výstupy do účetnictví lze členit dle středisek, zakázek a účetních analytik.
 • Na TeamOnline PaM lze napojit i libovolný docházkový systém.

Personalistika

Základní personalistika

 • Eviduje personální údaje v rozsahu české legislativy. Zabezpečuje všechny běžné personální činnosti (nástup zaměstnance, změny údajů, rozbory, statistiky, a další) a eviduje všechny právní (pracovní) vztahy.
 • Ze systému je možno generovat velké množství výstupů a sestav (seznamy zaměstnanců s parametrizovaným tříděním, evidenční stavy, průměrné stavy, nástupy, výstupy a přeřazení zaměstnance apod.).

Vzdělávání

 • Obsahuje soubor všech požadavků na vzdělávací aktivity, které se v organizaci vyskytují. Cílem je vyrovnaná bilance nabídky a poptávky, která se promítá v dostatečně obsáhlém katalogu akcí a kurzů s možností workflow pro přihlašování a správu vzdělávacích akcí.

Uchazeči o zaměstnání

 • Eviduje data o uchazečích o zaměstnání. Obsahuje nástroj pro výběr nových zaměstnanců a reporting. 

Ostatní personální činnosti

 • Zaměřuje se na benefity, pracovní pomůcky, hodnocení zaměstnanců za plnění pracovních úkolů, lékařské prohlídky, BOZP.
 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás