GDPRTeamOnline a GDPR

 

 (aktulizováno 3.4.2018)

25. května 2018 vstoupí v platnost ve všech státech Evropské unie, včetně České republiky nové nařízení na ochranu osobních údajů, známé pod názvem GDPR neboli General Data Protection Regulation. Připravit by se na něj měly všechny subjekty, které jakýmkoliv způsobem zpracovávají osobní údaje fyzických osob.

 

Jaká data budete muset „chránit“

 

 • údaje o zaměstnancích
 • data o zákaznících a partnerech
 • data z firemních a marketingových databází, ve kterých shromažďujete údaje o fyzických osobách a podnikajících fyzických osobách (zákazníci, potenciální zákazníci) …

 

Jak se připravuje GDPR v software TeamOnline

 

V systému TeamOnline se tato novinka týká modulů Adresář, CRM a Marketing.

 

Již nyní je v programu zajištěno

 

 • Přístup do databáze systému TeamOnline je chráněn uživatelským jménem a heslem.
 • Databáze a údaje v ní jsou šifrovány.
 • Identifikace, že osoba vyjádřila souhlas se zasíláním e-mailové reklamní komunikace.
 • U e-mailové adresy je volba - Použít tuto adresu pro marketingové účely.  Osoba může mít například více e-mailů a není vhodné posílat více stejných obchodních sdělení jedné osobě. Pouze pokud je tato volba zaškrtnuta, je možno danou e-mailovou adresu zahrnout do cílových skupin pro kampaně.
 • Přidána tisková sestava pro účely vyžádaného výpisu údajů vedených o kontaktní osobě.
 • Údaje o osobě lze nenávratně odstranit.
 • Přístup k datům a případnému tisku či exportu do Excelu podléhá nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům. 
 • Všechny operace, které uživatel v systému TeamonLine na základě svých uživatelských práv provádí jsou zaznamenány do protokolu změn. Jsou tedy snadno dohledatelné.

 

Bude řešeno v zákonné lhůtě

 

 • Karta osoby může obsahovat některé citlivé údaje, například datum narozenin, osobnostní profil, koníčky apod. K těmto údajům bude přesně evidováno kdo a po jakou dobu k nim má přístup.
 • Budou doplněny agendy pro nastavení na jaké údaje, pro jaký účel a pro jaké časové období vydala dotčená osoba svolení.

 

Shrnutí

 

Správce (firma/subjekt uživající systém TeamOnline) odpovídá za dodržování povinností kladených obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. 

 

Doporučujeme proto následující opatření

 

 • Nechat si zpracovat či rozšířit příslušné vnitropodnikové směrnice s ohledem na nové nařízení GDPR.
 • Na základě těchto směrnic provést nastavení systému TeamOnline.
 • Seznámit pracovníky s problematikou GDPR.

 

 

Pokud máte nějaké dotazy neváhejte je položit na adresu gdpr@teamonline.cz

 


Chci to vidět naživo

Kontakt

Nad Cihelnou 1146/16a,
147 00, Praha 4

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás

Podporu pro zákazníky WinStrom naleznete na této stránce.