Konsolidace účetních výkazů

Konsolidace účetních výkazů


Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv (holding) nebo je ovládající osoba ve smyslu platného zákona.

Více informací naleznete zde: http://dokumentace.teamonline.cz/teamonline-erp/vykazy-pro-statni-spravu/vypocet-ap-zz

 


 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás