Kontrolní hlášení 

Vážení klienti,

jednou z nových povinností, která se od 1. 1. 2016 dotkne všech plátců DPH, je podávání elektronického přehledu záznamní povinnosti, tzv. Kontrolního hlášení.

V programu TeamOnline je kontrolní hlášení zahrnuto již ve verzi 4.0.5331, více v dokumentaci.

 

Společnost Prodiss pro uživatele programu WinStrom připravila externí legislativní doplněk, který využívá standardní exportní funkce WinStromu a z jeho dat připraví výkaz kontrolní hlášení včetně exportu do XML.

 

Impulzem pro tvorbu tohoto doplňku bylo společností Win-Strom software (výrobce) několik let ohlašované ukončení vývoje tohoto produktu. Toto rozhodnutí lze pochopit, neboť WinStrom byl vyvíjen v prostředí CA-VO, které samo o sobě bylo ukončeno před 15 lety a nemá již podporu od společnosti Computer Associates. Toto prakticky vylučovalo respektovat nové požadavky softwarového trhu a začleňování nových technologií a postupů. Stále těžší tak bylo s produktem WinStrom uspět v konkurenci ostatních řešení na trhu ekonomických systémů.

Legislativní doplněk je ZDARMA dodáván klientům rozšířené Záruky, kterou dodává společnost Prodiss. Cenu této Záruky je možné uplatnit při pořízení TeamOnline, pokud se uživatel rozhodne na TeamOnline v průběhu roku 2016 přejít.

 

Časté dotazy k legislativnímu doplňku:

  • Doplněk je navržen a odladěn pro verzi WinStrom 7.80.8, kterou jako poslední distrubuovala naše společnost
  • Ke správné funkčnosti není potřeba nový licenční klíč pro WinStrom, ale pouze aktivační kód, který zadáte při instalaci doplňku

 

Návod k použití

Instalace:

  1. Na následujícím odkazu si stáhněte instalační sadu doplňku kh4ws.exe. 
  2. www.prodiss.cz/download/setup_kh4ws.exe
  3. Během instalace budete dotázáni na aktivační kód. Aktivační kód pro doplněk byl zaslán pouze předplatitelům služby Záruka od společnosti Prodiss. (Pokud k Vám kód z nějakého důvodu nedorazil, vyžádejte si jej na telefonním čísle 270 005 676, případně na emailové adrese obchod@prodiss.cz )
  4. Po instalaci se zobrazí na ploše Vašeho počítače ikona

ikona kh

 

Jak zadat správně doklady ve WinStromu

V případě přijatých faktur je nutné vyplnit řádně hodnotu do pole Číslo došlé, které má obsahovat číslo dokladu (faktury) dodavatele včetně všech alfanumerických znaků. Pokud je tedy číslo dokladu například ve tvaru F-001/15, zadejte jej přesně ve stejném tvaru, včetně pomlčky, nul a lomítka. Do pole Variabilní symbol se pak automaticky přenesou pouze číselné hodnoty, které jsou průchozí přes bezhotovostní platební styk (dle příkladu: 00115).

Další důležité parametry na přijaté faktuře jsou hodnoty v poli Datum obdržení dokladu a Období zdan. plnění.

Př.: pokud přijatá faktura obsahuje datum zdanitelného plnění 20.12.2015, zadejte tuto hodnotu do pole Datum obdržení dokladu. Vpravo v poli Období zdan. plnění se zobrazí 2015/12 - změňte hodnotu na údaj 2016/01. Pole Období zdan. plnění je rozhodné pro výkaz dph a kontrolní hlášení. Údaj z pole Datum obdržení dokladu se zobrazuje v tiskové sestavě podklady pro DPH jako hodnota DUZP a zároveň se bude zobrazovat v kontrolním hlášení.

 

Tvorba výkazu kontrolní hlášení

Po spuštění aplikace zvolte agendu, pro kterou chcete zpracovat kontrolní hlášení a jméno uživatele.

výběr agendy a uživatele

 

Pomocí ikony Přidat založte nový formulář kontrolního hlášení pro vybranou firmu

založit nové kh

 

Formulář kontrolního hlášení

Program kontrolní hlášení většinu údajů načte z programu WinStrom, přesto doporučujeme zkontrolovat údaje o plátci a případně doplnit. V záložkách Parametry KH, Identifikace plátce a Prohlášení - Oprávněná osoba je možné doplnit či opravit tyto údaje. Pro vlastní generování hodnot do kontrolního hlášení zvolte rok a měsíc výpočtu a stiskněte tlačítko Výpočet KH.

formulář kh

 

Program zařazuje daňové doklady do oblastí kontrolního hlášení automaticky, dle typu dokladu (faktura, dobropis apod..), vyplněných řádků DPH a celkové výše částky dokladu včetně DPH. Existují však speciální případy, kdy je nutno upřesnit do jaké oblasti daný doklad patří. Jedná se například o případy dokladů splátkových kalendářů, hromadných vkladů tržeb do pokladny. V těchto případech program nemůže určit dle výše částky do jaké sekce kontrolního hlášení doklad patří a uživatel musí toto upřesnit až při přípravě kontrolního hlášení viz obrázek.

změna řádku kh

 

Export a odeslání

Zadejte cestu pro ukládání XML souboru a stiskněte tlačítko Generace KH - XML. Na harddisku se vytvoří soubor xml, který následně můžete načíst na Daňovém portálu či připojit jako přílohu do datové schránky.

export khNa školení tvorby Kontrolního hlášení se můžete přihlásit na: http://www.teamonline.cz/skoleni.php

 

 


 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás