TeamOnline a EET(vydáno 23.10.2016 - poslední úprava 21.11.2016)


 

Co je EET?

EET znamená elektronická evidence tržeb. Princip spočívá v evidenci každé platby a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem takzvaným FIK.

Fiskální identifikační kód (FIK) je identifikátor potvrzující, že správce daně zaevidoval tržbu na základě původní datové zprávy. Je to několikamístný unikátní kód generovaný servery finanční zprávy v řádech sekund po obdržení datové zprávy o tržbě.

bezpečnostního kódu poplatníka (BKP) také dané úřady zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydávanou účtenkou.

Budou to právě tyto dva kódy, jimiž budou zákazníci moci ověřovat korektnost evidence tržeb přímo na finančních úřadech či přímo na generálním finančním ředitelství. Zákazník si též bude moci zadáním vybraných údajů z účtenky do webového formuláře na portále správce daně ověřit, zda byla tržba správně zaevidována.

 

Legislativa

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

 

Jak funguje EET v TeamOnline

 

Princip EET

 

1. Prodavač vytvoří zákazníkovi daňový doklad o nákupu (pokladní doklad prodej za hotové, vydaná faktura v hotovosti).

2. TeamOnline zašle přes Internet hlášení o tržbě finančnímu úřadu.

3. Finanční úřad obratem zašle identifikační kód.

4. TeamOnline kód přijme, zapíše do konkrétního dokladu. Obsluha doklad vytiskne a je povinna předat jej zákazníkovi.

 

Odkaz do dokumentace týkající se nastavení a popisu práce s EET v programu TeamOnline.

 

Koho se týká EET?

Měla by se týkat podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti, platební kartou, kupony, směnkou, stravenkami nebo šeky.

 

Co nespadá do EET?

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet, inkaso a ojedinělý příjem (např. nárazový prodej přebytků ze zahrady).

 

Kdy vstupuje v platnost EET?

 

    Nově schválený zákon o evidenci tržeb počítá s následujícím harmonogramem zavedení:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti mimo těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

 

 

Technické podmínky

Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y. Externí odkaz na návod jak vygenerovat autorizační údaje.

Dále je nutné připojení na Internet v okamžiku přijetí platby.

 

Časté dotazy

1) Co se stane v případě výpadku internetového připojení?

V takovém případě musí podnikatel zajistit odeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně po obnovení internetového připojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

2) Jsou v ČR místa, kde se kvůli připojení nebude moci prodávat? 

Ne, prodávat bude možné všude. Pokud nebude na místě, kde má dojít k zaevidování tržby, k dispozici odpovídající internetové připojení, požádá si podnikatel o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k evidování tržeb ve zjednodušeném režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání. Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu spočívá v zasílání údajů o tržbách nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Další dotazy na portálu etrzby.cz

 

Praktické odkazy

 

... více už toho není

 

 

 

 

 


 

 

 


 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás