Změny v kontrolním hlášení od 1.10.2019Změna zákona o DPH
 
Vážení uživatelé ekonomického informačního systému TeamOnline,
 
na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. dochází s účinností od 1.10.2019 ke změně struktury a způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Tato změna se tak týká již KH za období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019 !
 
Změna se týká sekcí
A.4. KH – uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit.
a
B.2. KH – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit.
 
Pokud k vystavení a odeslání kontrolního hlášení využíváte systém TeamOnline, nemusíte mít obavy. Veškeré změny jsou formou aktualizace do programu zapracovány od verze 8.0.9260.
 
Na hlavičkách dokladů je v nové verzi nahrazeno zaškrtávátko Paragraf 44 rozevíracím menu s následujícími hodnotami a je provedena úprava generování XML sestavy KH dle nových pokynů. 
"N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
"P" – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH
"A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019   
 
 
Zajistěte si, prosím, instalaci u Vašeho dodavatele systému TeamOnline, nebo u naší společnosti.
 
Více informací naleznete v dokumentu na serveru finanční správy ZDE.
 

 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás