TeamOnline - ekonomický informační systém

Vlastnosti systému TeamOnline

Ekonomický informační systém

Team Online

Produkt TeamOnline je výsledkem našich více než 19 letých zkušeností s ekonomickými systémy. Splňuje vlastnosti o kterých jsme přesvědčeni, že by je měl moderní ekonomický systém obsahovat. Nechte si odhalit všechna jeho zákoutí na názorné prezentaci na které se nudit nebudete.

Základní fakta je možné načerpat zde:

Systémové vlastnosti

Dostupnost

Společnost Prodiss s.r.o. byla mezi prvními firmami, která se začala specializovat na aplikace umožňující vzdálený přístup. Již v roce 2006 jsme uživatelům nabídli možnost přes Internet vzdáleně pracovat s daty ekonomického systému pomocí aplikace Dashboard a CRM. K tomuto směru nás vedly logické požadavky klientů, kteří měli dislokovaná pracoviště a neblahé zkušenosti s různými distribuovanými řešeními pracujícími na principu dávkových přenosů.

Internetové prohlížeče

Systém TeamOnline lze provozovat ve většině internetových prohlížečů (např: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera)

Tradiční provoz

Pro společnosti, které si nepřejí provoz přes internetový prohlížeč lze TeamOnline provozovat i jako běžnou desktopovou aplikaci v lokální síti.

Operační systém

Serverovou i klientskou část aplikace je možné kombinovaně instalovat na Windows, MacOS a Linux.

Databázový server

Pro uložení dat je zvolen ověřený a robustní SQL server.

Způsob ovládání a design

Při vývoji aplikace jsme se snažili dodržovat zažité zvyklosti uživatelského rozhraní databázových aplikací tak, aby práce s programem byla logická, jednoduchá a příjemná.

Dashboard

První co Vás v aplikaci uvítá je panel Dashboard. Jedná se o informační stránku, která přehledně a okamžitě informuje o důležitých hodnotách a stavech. Obsah dashboardu lze nastavit každému uživateli individuálně.

Team Online

Hledání

Nad jakoukoliv tabulkou lze použít fulltextové vyhledávání (požadovaná hodnota je hledána ve všech sloupcích a řádcích).

Team Online

Kopírování

Veškeré doklady lze pohodlně kopírovat.

Našeptávač

Po zadávání prvních několika znaků číselníkových hodnot program nabídne vhodné položky, které vyhovují hledanému řetězci. Na obrázku je vidět zadání zboží v položce vydané faktury, kde systém hledá shodu na kód nebo název zboží.

Team Online

Provázanost dokladů

Mezi doklady je automaticky udržována provázanost systémem předchůdci <> následovníci. Pomocí tlačítka lze pak konkrétní doklad otevřít.

Team Online

Seskupování

Možnost seskupovat doklady podle společné hodnoty přináší jednodušší orientaci ve velkém množství záznamů.

Team Online

Sumace

Sumy vybraných dokladů na jedno kliknutí.

Team Online

Filtrace

Vytvořte filtr, uložte pro pozdější použití, nebo jej rovnou nastavte jako výchozí při otevření dané tabulky.

Team Online

Vkládání příloh

Přílohy souborů k dokladům (libovolné soubory, scany dokladů, smlouvy, protokoly, plány apod...)

Team Online

Platnost záznamů

U veškerých číselníkových položek je možné nastavit jejich platnost.

Usnadnění a automatizace práce

Doplňování hodnost

Pokud uživatel dovolí, systém si sám doplní chybějící účty, které pro správnost zaúčtování potřebuje a má 100% jistotu o jejich správnosti (zejména se jedná o účty pro účtování kurzových rozdílů, DPH, různých skupin odběratelů, zboží apod...). Toto přináší významné ulehčení rutinní práce a eliminaci chyb. Uživatel má ale vždy vše pod kontrolou.

Vyhodnocování stavů

Pomocí semaforových symbolů průběžně upozorňuje obsluhu na doklady vhodné k dalšímu zpracování. Žlutými symboly (plným, polovičním) jsou označeny objednávky, které je možné plně nebo částečně realizovat. Zelený symbol značí objednávky již hotové.

Team Online

Saldokonto

Automatické, přesné a spolehlivé saldo je základem pořádku a zdraví každé společnosti. TeamOnline sám vyhledává a automaticky spojuje saldokontní případy. Mechanizmus párovaní se nezaměřuje pouze na odběratele a dodavatele, ale je využíván i v dalších oblastech (pořízení zboží, peníze na cestě, ...). Párovací rozdíly do určité výše zaúčtuje program sám. Nespárované nebo jinak nedokončené doklady jsou viditelně rozlišeny grafickým symbolem.

Team Online

Ověřování parametrů

Systém provádí kontroly obchodních partnerů podle spolehlivosti plátců DPH, doplňuje a aktualizuje údaje podle ARES, umožňuje ověřovat insolvenci dle Creditcheck. Při tvorbě příkazu k úhradě provádí kontrolu zveřejněných bankovních účtů.

Team Online

Spolupráce

Nástroje pro řízení týmu

K dispozici jsou nástroje pro týmovou spolupráci, sdílení poznámek, kalendářů a emailů, elektronické pozvánky, delegování a sledování plnění úkolů. TeamOnline je kompatibilní s Google apps. Mezi TeamOnline a Google Apps lze obousměrně synchronizovat e-maily, kalendáře a kontakty.

Team Online

Sledování souvislostí

Na účetní i neúčetní záznamy se lze vzájemně odkazovat, dávat je do souvislostí a týmově řešit vzniklé požadavky.

Efektivita práce a zastupitelnost

Výše zmíněné nástroje podporují informovanost, zastupitelnost pracovníků a napomáhají jednotnému vystupování firmy vůči klientům.

Účetní doklady

Okamžité výsledky

Dávkové zpracování uzávěrek je minulostí, vše je nyní do účetnictví promítnuto okamžitě, samozřejmě za splnění daných podmínek pro doklady.

Hospodářské období

Účtovat lze podle kalendářního nebo hospodářského období. Při změně je pamatováno i na přechodné období.

Platební karty

Interní doklady typu pohledávka / závazek se výborně hodí k zaúčtování pohybů platebními kartami.

Výstupy pro státní správu

Legislativa

Systém je plně v souladu s legislativou České republiky. (Ukázky vybraných sestav jsou k dispozici v sekci Ukázky z aplikace).

Výkaz DPH

Přiznání DPH - automaticky generované řádné i opravné přiznání DPH.

Elektronická podání

Výkazy pro státní správu mají podporu pro elektronickou komunikaci.

Obchod

Cenotvorba

Jednoduchý ceník nahrazují cenové listy. Pomocí cenových listů si můžete předem připravit akční či sezonní ceníky, ve vhodnou chvíli je aktivovat, určovat jim platnosti, přiřazovat je ke skupinám firem, pohodlně je exportovat nebo importovat z Excelu.

Dodavatelé

Ke každému produktu je možné evidovat dodavatele a jejich podmínky, objemy, ceny, termíny, objednací kódy apod.

Generování poptávek a objednávek

Při nedostatku určitého zboží lze hromadně generovat poptávky dodavatelům.

Zásoby

Sklady

Evidence zásob systém metodou FIFO.

Katalog produktů

Katalog produktů a služeb umožňuje evidovat jednotně parametry jako jsou například názvy, čárové kódy, záruční lhůty, poplatky, hmotnosti, objemy apod...

Složené karty

Zboží lze také sdružovat do takzvaných složených karet (i více úrovňově).

Oddělení produktů

Pro snazší orientaci v katalogu doporučujeme zařadit produkty do oddělení. Oddělení můžeme tvořit víceúrovňová a každý produkt lze zařadit vícekrát.

Team Online

Finance

Homebanking

Elektronické bankovnictví ABO a Multicash je již v základu.

Příkazy k úhradě

Systém navrhuje nejvhodnější kandidáty pro úhrady. Vybírá podle formy úhrady, měny, stavu workflow (zda je odsouhlasena) a typu (přijatá faktura, vydaný dobropis, předpis odvodu DPH, mzdy apod...)

Evidence majetku

Časová linka

Konec zkoumání kdy a co se jak odepsalo, každá karta majetku má svou časovou linku, která zobrazuje jeho kompletní životopis od zařazení přes odpisy, zvýšení vstupních cen, přerušení odpisů, částečných vyřazení atd...

Přehledy a exporty

Tiskové sestavy

Pokud uživatelům nestačí standardně dodávané tiskové výstupy lze do programu jednoduše připojit vlastní.

Uživatelské pohledy

Uživatelské pohledy umožňují vytvářet přehledy nad několika tabulkami současně. Od jednoduchých pohledů, které lze vytvořit pomocí několika kliknutí myši až po opravdu složité dotazy. A s těmi Vám pomůžeme my.

Exporty/importy

Vše lze exportovat do XML, CSV, Excelu, PDF a Wordu. Data lze do aplikace importovat pomocí XML nebo importních listů z Excelu.

Team Online

Podpora obousměrné elektronické fakturace ISDOC.

Ukázky z aplikací

Modul vydaných faktur Team Online
Detail okna vydaná faktura Team Online
Analýza pohledávek podle zpoždění úhrady Team Online
Rychlá navigace Team Online
Katalog produktů Team Online
Položka cenového listu Team Online
Hlavní kniha Team Online
Rozvaha Team Online
Přiznání DPH Team Online
Tisková sestava cenové nabídky (kalkulace) Team Online

Moduly systému

Obchodní partneři

Správa kontaktů je páteří CRM v systému TeamOnline. Umožňuje snadné sdílení dat v rámci podniku, poskytuje komplexní a podrobnou správu partnerů a potencionálních klientů, sledování komunikace a příležitostí, podrobných kontaktních informací a souvisejících dokumentů. U každého kontaktu je zobrazena souhrnná vizitka, která umožňuje rychlou a snadnou recenzi základních faktů o klientovi.

 • Firmy, osoby, provozovny, kontakty
 • Obchodní případy, zakázky
 • Platební podmínky, limity, slevy
 • Kontrola platební morálky
 • Ověřování spolehlivosti plátců DPH a účtů
 • Načtení informací o subjektu z ARES, VIES, ORSR,
 • Ověřování dle CreditCheck
 • Logobanka
 • Rychlá vizitka firmy (celkem fakturováno, dluží, po splatnosti, objednáno, ...)
 • Zařízení firem (např. karta stroje)
 • Ceníkové, účetní a branžové zatřídění firem
 • Aktivity (emaily, úkoly, schůzky, telefonáty)
 • Marketing (cílové skupiny, kampaně)
 • Smlouvy
 • Projekty

Katalog a zásoby

Zkopírovat existující ceník, upravit, uložit pod novým názvem a zadat jeho platnost. Tento proces jsme maximálně zjednodušili. Ceníky lze tvořit jak pro skupiny odběratelů (Koncový odběratel, DealerABC, VIP), nebo se sezónní platností (Vánoce, léto, akce). K produktům lze dohledat vhodné dodavatele dle poměru termín dodání/cena, evidovat balení, hmotnost, rozměr atd. Zboží lze jednoduše evidovat jako skladové zásoby se vším co k tomu patří (oceňování metodou fifo/vážený průměr, výrobní čísla, šarže, expirace a další). Ve spojení s modulem objednávky lze zboží rezervovat pro zákazníka nebo dokonce pro daný obchodní případ a stanovit do kdy má být zboží blokováno. K modulu Katalog-zásoby doporučujeme čtečky čárových kódů nebo RFID.

 • Katalog produktů a služeb
 • Šarže a expirace
 • Výrobní čísla
 • Oddělení zboží a služeb (jako v e-shopu)
 • Účetní skupiny
 • Oceňování zásob metodou FIFO, vážený průměr
 • Traceabilita
 • Hlídání minimálního množství na skladě
 • Čárové kódy
 • Inventury
 • Složené karty
 • Balení
 • Lokace zboží a majetku

Nákup a prodej

Systém pomáhá řídit celou obchodní proceduru od prvotní poptávky, přes varianty nabídek, generování dodavatelských poptávek až po finální fakturaci a vyskladnění. Spojení funkcí přednastaveného toku dokladů, mezních stavů a očekávaných následovníků činí ze systému TeamOnline silný obchodní nástroj. Pomocí grafických symbolů program názorně informuje obsluhu o dokladech vhodných k dalšímu zpracování (např. objednávky zajištěné zbožím). Praktická je možnost přiložení související dokumentace, e-mailů, aktivit a poznámek k libovolnému účetnímu dokladu.

 • Poptávky, objednávky, zálohové listy
 • Daňové doklady přijatých a poskytnutých záloh
 • Plánovaná fakturace
 • Akční a sezónní cenové listy
 • Přepočet cen dle změn kurzového lístku
 • Hlídání minimálních marží
 • Rezervace (na zakázku; s časovou platností)
 • Podpora obchodních scénářů
 • Workflow
 • Hromadné akce
 • Nastavení "thank you" zpráv pro zákazníky po zakoupení produktu.

Ekonomika a finance

Chytré předvyplňování hodnot, silný párovací mechanizmus využitý nejenom u faktur, spolehlivé kontroly a automatizace běžných operací.

 • Agendy, knihy, vzory dokladů
 • Účetní typy
 • Střediska
 • Zakázky
 • Štítky
 • Účetní skupiny subjektů a zboží
 • Podpora hospodářského období
 • Pokladny
 • Banky
 • Elektronické bankovnictví
 • Podpora cizích měn
 • Automatické účtování
 • Automatické párování
 • Automatický výpočet párovacího rozdílu dle povoleného rozdílu
 • Automatické kurzové rozdíly
 • Drobný majetek
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Odpisy rovnoměrné, zrychlené a kapacitní
 • Návrh a tvorba vzájemných zápočtů
 • Analýza salda dle variabilního symbolu, subjektu a částky
 • Pohledávky a závazky dle zpoždění
 • Inventarizace pohledávek a závazků
 • Tvorba upomínek

Servis

Tento modul umožňuje vést u jednotlivých zákazníků karty zařízení (např. strojů) a jejich technických parametrů a plánovaných činností (pravidelná revize, údržba a pod.). Z těchto podkladů lze generovat měsíčních plány revizí a údržby dle technických oborů, sledovat a vyhodnocovat průběh plnění plánu a generovat podklady pro fakturaci. Ideální je propojení jednotlivých činností s modulem osobní kalendář technika.

 • Správa záručního a pozáručního servisu
 • Evidence zařízení partnera
 • Atributy zařízení
 • Evidence a dohledání náhradních dílů dle typu, roku a výrobního čísla
 • Plánování údržby a revize

Manažerské výstupy

Libovolná sestava z více tabulek může být snadno vytvořena pomocí nástroje uživatelská tvorba pohledů. Například pohledem na prodeje vzniklé z konkrétní marketingové kampaně snadno vyhodnotíte účinnost kampaně. Jednoduše porovnáte výkonnost jednotlivých obchodních zástupců, prodeje podle oblastí, druhu zboží, ročního období atd.

Výsledky lze pak periodicky zasílat emailem

 • ABC analýza nákupu a prodeje
 • Upozornění na změnu tendence nákupů zákazníka
 • Analýza zakázek a rozpouštění nákladů
 • TeamReporter (plánované zasílání výstupů e-mailem)

Exporty a importy

 • PDF, ISDOC, Excel, Word, XML
 • Google Apps (kalendář, gmail, kontakty)
 • Mail servery
 • Stahování kurzů ČNB

Variabilita a bezpečnost

 • Úpravy vstupních formulářů
 • Úpravy sestav
 • Oblíbené položky
 • Uživatelsky definovatelná pole
 • Uživatelské pohledy
 • Definice předchůdců a následníků dokladů
 • Stavy workflow
 • Spouštění akcí dle událostí
 • Plánované doklady
 • Firemní dashboardy
 • Uživatelské role
 • Více úrovňová vnitrofiremní infrastruktura
 • Řízení přístupu až na úroveň tabulek a polí
 • Práva pro čtení a zápis
 • Zamykání dokladů a období
 • Žurnál změn
 • Obnovení smazaných záznamů
 • Podpora více jazyků
 • Podpora Windows, Linux, Mac OS

Výhody systému

Flexibilní prostředí

PLUS pole

Pokud je možné aplikaci jednoduchým způsobem přizpůsobit či průběžně rozšiřovat dle specifických potřeb firmy nebo integrovat zažitý způsob práce a firemní terminologie, je mnohem rychlejší aplikaci nasadit do ostrého provozu a zákazníka ujistit, že zvolil to pravé řešení. V aplikaci TEAMONLINE je možné každý formulář jednoduše rozšířit o nová vstupní pole, kterým se nadefinuje název a datový typ (text, číslo, datum, číselníková hodnota, logická hodnota a další).

PLUS pole se hodí například pro rozšíření ceníkové položky o kód pro odběratele A, odběratele B .... odběratele X. PLUS pole jsou vhodná pro rychlou filtraci či řazení.

Team Online flexibilní prostředí

Uživatelsky definovatelná pole (UDP)

Zatímco PLUS pole rozšiřují záznam o další políčka, pomocí UDP můžeme ke každému záznamu vytvořit dokonce malou evidenci. Například u karty zařízení v modulu Servis si vytvoříme formulář pro údaje z jednotlivých servisních prohlídek.

Formuláře

V programu TeamOnline lze zakázkově upravovat i celé formuláře. Pokud nad tabulkou existuje více dostupných formulářů, objeví se na horní liště výběrové menu s typem formuláře. V konfiguraci lze též nastavit jaký formulář se má otevřít pro vstup nové věty a jaký při úpravě již existující. To vše v návaznosti na přihlášeného uživatele. Typickým příkladem použití je pořizování přijatých faktur, kdy základní vstup probíhá pomocí jednoduchého a rychlého formuláře a v dalších krocích je pak doklad doplňován pomocí formuláře kompletního. Na obrázku jsou zobrazeny dva typy formuláře pro zadání záznamu o osobě v modulu CRM.

Team Online flexibilní prostředí

Sestavy

Častým požadavkem uživatelů je přidání nové tiskové sestavy. Ty lze vytvářet pomocí aplikace iReporter nebo OpenOffice (LibreOffice). Do systému se pak připojí ve volbě šablony, kterou nalezenete v tiskovém dialogu. (pro úpravu tiskových výstupů pořádáme školení).

Team Online flexibilní prostředí

Podmíněné formátování

Definice pravidel pro barevné rozlišení záznamů je novou oblíbenou funkcí. Doporučujeme ale zacházet s barevnou škálou citlivě a ohleduplně ke kolegům :)

Team Online flexibilní prostředí

Programovatelné scénáře

Před nasazením jakéhokoliv informačního systému musí vždy dojít k analýze všech procesů, které budou systémem řešeny. Příkladem takového procesu je například prodej a nákup zboží, kde u podobných firem může existovat různý požadavek na posloupnost kroků. U malé firmy, kde je obchodník zároveň skladníkem a fakturantem je v silách jednoho člověka uhlídat různé výjimky. U větší firmy už ale může jakékoliv vybočení z přesně daného postupu způsobit nežádoucí stavy, navíc doprovázené pracným dohledáváním a značným zdržením. Pokud má systém věrně a bez kompromisů kopírovat a řídit tyto procesy, musí být vybaven nástroji pro jejich definici. V TeamOnline těmito nástroji jsou:

Účetní typy

Spojnicí mezi účetními doklady a jejich promítnutím do účetnictví jsou v TeamOnline takzvané účetní typy. Jedná se o sady instrukcí, pomocí nichž je definována kompletní metoda rozpadu dokladů do účetnictví, výkazů apod. Vše je dodáváno přednastavené a odladěné a zpravidla není nutné do typů zasahovat. Jejich existence ale umožňuje variabilně přizpůsobovat systém budoucím dnes ještě neznámým potřebám uživatelů a to na té nejnižší úrovni jakou si lze představit, aniž by bylo nutné zasahovat do samotného zdrojového kódu aplikace. Systém lze pomocí účetních typů naučit různým často se opakujícím operacím, které pak již provádí zcela automaticky.

Knihy a vzory dokladů

Na účetní typy se odkazují takzvané knihy dokladů. Ty lze podřídit přístupovým právům, obsahují platnosti v čase, způsoby výpočtů, číselné řady atd. Každá kniha pak může dále obsahovat vzory dokladů, které je možné si představit jako šablony (ty slouží pro přednastavení jednodušších údajů jako jsou: účty, střediska, texty, splatnosti, a mnoho dalšího)

Workflow

Každá kniha dokladů může mít nastaveny takzvané zdrojové a cílové doklady. Tyto a žádné jiné jsou pak obsluze ve vhodnou chvíli nabízeny. Pomocí funkce workflow lze nastavit celý proces požadovaného toku dokladů od prvotního až po finální doklad.

Team Online programovatelné scénaře

Stavy workflow

U každého typu dokladu lze nastavit jakých stavů mohou doklady nabývat a jaká akce se má změnou stavu spustit. Funkcí workflow jsme popsali jaké předchůdce a následníky může daný doklad mít. Funkcí stavy workflow pak řídíme, kdy se mají nabízet a kdo k tomu má oprávnění. O veškerých požadavcích na změny stavu workflow je určený pracovník včas informován programem. Integrované workflow umožňuje postupné "předávání" dokladu mezi uživateli, kteří jej tak mají možnost zpracovávat, schvalovat (parkoviště faktur přijatých) atd. Administrátor může nastavit při jakém stavu workflow se doklad zaúčtuje, od jakého je stavu je zakázána editace dokladu atd.

Team Online programovatelné scénaře

Pořadí a chování jednotlivých stavů workflow lze nastavit pro každou agendu samostatně.

Team Online programovatelné scénaře

Automatické operace při změně stavu workflow

Pomocí polí AKCE_BEFORE a AKCE_AFTER lze nastavit chování programu před změnou či po změně na konkrétní stav workflow. Nejčastěji se používá například pro vygenerování a odeslání potvrzovacích emailů apod.

Import a export

Výměna dat pomocí XML, CSV, ISDOC, EDI, exporty sestav do PDF, Google Apps, MS Office, Libre Office

Bezpečnost

Monitorování změn

Automatický žurnál sleduje u každého záznamu kdo, kdy a jaké prováděl změny.

Team Online programovatelné scénaře

Uživatelské role

Přístupy do systému jsou řízeny uživatelskými rolemi (každý uživatel může mít přiřazeno několik rolí a jeho oprávnění se tím sčítají)

Team Online programovatelné scénaře

Přístupová práva

Definovat lze přístupy až na úroveň jednotlivých polí s omezením pro čtení nebo zápis.

Znepřístupnění citlivých informací

Jednotlivým uživatelům lze také zpřístupnit pouze určité typy dokladů se kterými může pracovat. (Konkrétní osoba může například ve vydaných fakturách pracovat pouze s doklady typu Faktura tuzemská.)

Uživateli lze zakázat export dat a tisk sestav.

Vnitrofiremní hierarchie

Nástroj Struktura firmy umožňuje definovat víceúrovňovou vnitrofiremní hierarchii. Uživatelé pak například mají přístup jen k obchodním případům a kontaktům spadajících pod určité středisko či geografickou oblast, nebo vidí jen aktivity svých nejbližších kolegů a podřízených.

Koš

Smazané záznamy lze snadno obnovit. V lokálním menu nad doklady je k dispozici funkce koš.

Team Online programovatelné scénaře

Zajímavosti

Team Online zajímavosti

Google mail

Emailové zprávy lze obousměrně synchronizovat mezi CRM a Google Mail.

Team Online zajímavosti

Google Calendar

TeamOnline CRM zapíše všechny schůzky přímo do vašeho Google kalendáře.

Team Online zajímavosti

Šablony office

Tiskové sestavy a exporty mohou být generovány přímo do kancelářského balíku MSOffice nebo OpenOffice prostřednictvím vzorových šablon.

Team Online zajímavosti

Fulltext

Rychlé Fulltextové vyhledávání není jen doménou internetových vyhledávačů.

Team Online zajímavosti

TeamReporter

Virtuální týmový kolega, který včas upozorní na blížící se termíny, zašle emailem přehledy, nebo ohlídá, zda se stav zásob neblíží nebezpečně k minimálnímu stavu.

Team Online zajímavosti

Google maps

Technologie digitálních map je využita pro geografické zobrazení reportů.

Team Online zajímavosti

UPD

Pomocí uživatelsky definovatelných polí (UDP) lze dodatečně rozšířit libovolné okno, případně vytvořit nový formulář pro sběr dat.

Team Online zajímavosti

LDAP

Centralizované řízení přístupových práv pomocí LDAP umožní lépe začlenit TO-CRM do firemní infrastruktury.

Team Online zajímavosti

THML editor

Integrovaným wysiwyg HTML editorem lze snadno vytvořit zápis ze schůzky, email nebo působivou emailovou kampaň.

Team Online zajímavosti

Google kontakty

Díky synchronizaci kontaktů mezi TeamOnline CRM a Google máte firemní kontakty i ve svém mobilu.

Chci to vidět naživo

Kontakt

Nad Cihelnou 1146/16a,
147 00, Praha 4

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás

Podporu pro zákazníky WinStrom naleznete na této stránce.