Mobilní aplikace

Odvádění z výroby

Slouží k evidenci výkonů, tj. skutečně odpracovaného času a vyrobeného množství ve výrobě. Systém využívá technologii čárových kódů pro identifikaci realizované práce a pracovníka. Čárový kód na průvodce výrobního příkazu přesně identifikuje operaci. Pro načtení čárového kód se využívá fotoaparát v mobilního telefonu. >>> Více info

Cena na vyžádání

Objednat

Čtečka QR Faktury

Pomocí mobilní aplikace načtěte QR kód na došlém dokladu a odešlete přímo do systému TeamOnline, který data zvaliduje a automaticky založí doklad v modulu Přijaté faktury. Vyžadujte po svých dodavatelích QR kód dle standardu Komory daňových poradců ČR. >>> Více info

Cena na vyžádání

Objednat

Inventury skladu

Inventura skladu pomocí čtečky čárových kódů. Předpokládá se označení jednotlivého sortimentu štítky s čárovým kódem EAN.

Cena na vyžádání

Objednat

Inventury majetku

Inventura majetku pomocí čtečky čárových kódů. Předpokládá se označení jednotlivého majetku štítky s čárovým kódem. Tisk štítků je možné zajistit po dohodě u naší společnosti.

Cena na vyžádání

Objednat

Dashboard

Náhledy na uživatelem předem zvolené panely z modulu Dashboard (přehled prodejů, přehled objednávek, stav zásob, stav financí, ...)

Cena na vyžádání

Objednat

Příjem zboží na sklad

Zadání skladové příjemky: Z číselníků zvolíte sklad, dodavatele a kód zboží. Využít lze čtečku čárových kódů. Jsou podporovány veškeré známé čárové kódy od EAN13 až po QR kód.

Cena na vyžádání

Objednat

Moduly

Konsolidace účetních výkazů

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv (holding) nebo je ovládající osoba ve smyslu platného zákona. >>> Více info

Cena dle rozsahu a počtu konsolidovaných firem

Objednat

ELI - platforma pro vývoj a obsluhu zásuvných modulů

Vytvořit si vlastní modul nebo agendu a propojit s účetními doklady nebylo nikdy jednodušší. Kromě našich implementačních partnerů tuto možnost nyní ocení i zdatnější uživatelé. Vlastní modul si prakticky "naklikáte" za pár minut.

Cena na vyžádání

Objednat

Evidence pošty

Evidence došlé a odeslané pošty s možností propojení záznamů k dokladům například fakturám a objednávkám.

Cena na vyžádání

Objednat

Evidence vozidel

Rozšíření modulu majetek o evidenci vozidel s výpočtem záloh a daňového přiznání pro silniční daň. S provozem vozidel ve firmě je spojena určitá agenda. Počínaje pojištěním, silniční daní až po hlídání různých termínů jako je STK. Na toto vše slouží v informačním systému TeamOnline modul Evidence vozidel. Každé vozidlo zde má svou kartu, kde je možné veškeré tyto parametry a termíny evidovat. Na základě údajů z technického průkazu pak program automaticky vypočte výši čtvrtletní zálohy na silniční daň, připraví včas příkaz k úhradě a na konci roku vygeneruje přiznání v elektronické podobě s přehledem zaplacených záloh. Systém umožňuje kromě osobních automobilů evidovat i nákladní, stavební či zemědělské stroje. Ve speciálním panelu na úvodní obrazovce TeamOnline (Dashboardu) pak upozorní uživatele na důležité blížící se termíny. Například již zmíněného STK, garančního servisu či povinného ručení. >>> Více info

Cena na vyžádání

Objednat

Zvýšení efektivity práce

Periodický deník

Funkce provede rozpuštění konkrétní účtované částky (nejčastěji z přijaté faktury) do více měsíců dle zadání uživatele (částku časově rozliší / časově rozúčtuje do více měsíců / případně do různých zdaňovacích období). Napřiklad při zaúčtování přijaté faktury za pojištění, kdy se musí promítnou poměrná část do správných účetních období.

Cena na vyžádání

Objednat

Pořizování dokladů z e-mailu

Do firem dnes chodí většina dokladů (faktur, objednávek apod.) e-mailem. Tento modul umožňuje zpracovávat došlou poštu přímo v TeamOnline. Přednastavené scénáře se pak postarají například o zpracování přijaté faktury přímo z e-mailové zprávy, kdy založí do patřičné agendy záznam faktury včetně příloh. Dle daného workflow následně systém vygeneruje odpovědným osobám úkol s požadavkem na schválení. Do té doby je doklad ponechán v takzvaném “parkovišti” faktur. Teprve po schválení a aktivaci přiřadí systém faktuře platné číslo z interní řady došlých faktur a může vytvořit vazbu na nákupní objednávku či skladové pohyby. Po odsouhlasení může být doklad podle obsahu také automaticky zaúčtuován a začne se též nabízet například do příkazu k úhradě. Všechny doklady jsou tak ve vzájemných vazbách se snadnou dohledatelností vývoje každého případu. Nabízí se využití podobných scénářů a pravidel i pro další typy dokladů, například došlé objednávky, poptávky, reklamace apod. Pokud je vše na začátku nastaveno co nejprecizněji, zbude pro samotnou lidskou obsluhu k ručnímu dořešení opravdu málo výjimek. >>> Více info

Cena na vyžádání

Objednat

Datová schránka

Funkce umožňuje komunikaci (příjem, odeslání a archivaci) s datovými schránkami přímo z prostředí programu TeamOnline. Můžete tak přijímat dokumenty nebo odeslat výkazy pro státní správu (DPH, KH, rozvahu atd..) přímo v programu.

Cena na vyžádání

Objednat

EET

Modul pro komunikaci poklady s FÚ (elektronická evidence tržeb) v modulu prodej a pokladna.

Cena na vyžádání

Objednat

Hromadné zadávání položek

Nástroj na hromadnou editaci dokladů metodou najdi a nahraď. Doporučujeme zejména účetním firmám.

Cena na vyžádání

Objednat

Přečíslování dokladů

V modulu pokladna, interní doklady a přijaté faktury lze dodatečně zaměnit interní číslo dokladu. Společnosti, které vedou účetnictví na zakázku, ale samozřejmě nejen ony, občas potřebují do řady dokladů umístit doklad, který se někde zatoulal a objevil se až když byla například pokladní kniha kompletně zpracována. V takovém případě se hodí funkce Přečíslování dokladů. >>> Více info

Cena na vyžádání

Objednat

Audit export

Sada připravených sestav pro rychlý export podkladů pro audit (vše co je třeba, tabulky sestavy z jednoho místa). Vhodné též pro import do aplikace Taxedit.

Cena na vyžádání

Objednat

Denní tržby

Speciální výstup pro modul prodejna.

Cena na vyžádání

Objednat

Dodáno - nevyfakturováno

Nadstavba modulu Prodej. Zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují skladem vydané položky (zboží bylo již dodáno), které je nutné vyfakturovat. Příkazem lze snadno vygenerovat faktury. Navazuje na funkci Objednávky k vyskladnění.

Cena na vyžádání

Objednat

Zápočty +

Rozšíření modulu vzájemné zápočty o možnost párování s modulem pokladna a banka

Cena na vyžádání

Objednat

Plánované doklady

Generování opakujících se účetních dokladů (faktur, interních atd.) dle plánu

Cena na vyžádání

Objednat

Objednávky k vyskladnění

Nadstavba modulu Prodej. Zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují položky možné k vyskladnění (zboží právě došlo a je právě volné skladem). Příkazem lze snadno vygenerovat výdejky ze skladu včetně dodací listů. Program přednostně nabízí objednávky dle rezervace zboží a následně dle datumu objednání od nejstarších k nejnovějším.

Cena na vyžádání

Objednat

Analytické nástroje

Export do Xenie

XENIE je nástroj pro ekonomické analýzy, finanční řízení a plánování. Konektor slouží k přenosu účetních podkladů z TeamOnline do Xenie.

Cena na vyžádání

Objednat

Výsledovka po účtech +

Tento doplněk základní sestavy Výsledovka po účtech a Výsledovka po účtech a měsících přidává možnost detailního rozpadu na jednotlivá střediska s možností prokliku na primární doklady.

Cena na vyžádání

Objednat

Předpokládaný stav zásob k datu

Interaktivní sestava slouží k průběžnému předpokladu stavu skladových zásob k zadanému datumu. Vyhodnocuje údaje z otevřených objednávek, rezervací a zboží, které je na cestě. Slouží jako vstup pro nákupní objednávky.

Cena na vyžádání

Objednat

Skladová regleta

Skladová regleta je přehled transakcí, které se odehrály na vybraném souboru dílů (např. konsignační sklad jednoho dodavatele) za zvolené období. Ukazuje stav zásoby na začátku, pohyb a stav na konci období.

Cena na vyžádání

Objednat

ABC analýza

ABC analýza odběratelů, dodavatelů, zboží a skupin zboží. Interaktivní sestava vychází z Paretova pravidla, které našlo uplatnění v mnoha různých oblastech včetně ekonomie. Je jistě dobré vědět, od kterých zákazníků máte například 80 % svých tržeb, ale zbylých 20 % není rozhodně objem financí, který byste si mohli dovolit jen tak zanedbat. Může to být třeba jen proto, že některé zakázky mohou být nárazově většího objemu a nemusí se pravidelně opakovat. Proto se Paretovo pravidlo v praktickém využití rozvinulo v tzv. Paretovu (ABC) analýzu. Sestavu je možné vytvářet za jednotlivé časové intervaly a s historickým vývojem a porovnáním. Ze sestavy se lze postupně prokliknout až na primární doklady.

Cena na vyžádání

Objednat

CashFlow IN/OUT

Funkce vytvoří prognózu zůstatku na finančních účtech až 26 týdnů do budoucnosti. Do výpočtu vstupují neuhrazené faktury vydané, přijaté a opakující se náklady jako jsou mzdy, nájem, telefony, energie atd... Přesnost odhadu zvyšuje například zahrnutí historie průměrné doby po splatnosti odběratelských faktur a další statistické hodnoty.

Cena na vyžádání

Objednat

Budoucí fakturace

Sestava zobrazuje otevřené nedodané skladové položky prodejních objednávek dle dodavateli potvrzených termínů dodání. Zobrazuje vše bez ohledu na sklady. obsahuje sloupce období pro časovou analýzu a finanční hodnoty budoucí fakturace. Vhodné pro plánování.

Cena na vyžádání

Objednat

Elektronická komunikace

ISDOC import vydaných faktur

ISDOC je standardní formát elektronické fakturace mezi firmami, který byl vytvořen sdružením SPIS a je založen na XML. Formát ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0 (Universal Business Language). Import vydaných faktur se uplatní například při účtování externí účetní firmou pro nahrávání prvotních dokladů.

Cena na vyžádání

Objednat

Intrastat

Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.

Cena na vyžádání

Objednat

ISDOC

ISDOC je standardní formát elektronické fakturace mezi firmami, který byl vytvořen sdružením SPIS a je založen na XML. Formát ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0 (Universal Business Language). Výměna dokumentů ISDOC probíhá formou e-mailu. Doklad ve formátu ISDOC je možné doplnit o elektronický podpis, kterým je možné snadno ověřit platnost a původ dokladu.

Cena na vyžádání

Objednat

EDI komunikace

Podpora standardizované elektronické komunikace. EDI tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange)- komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou.

(Cena na vyžádání samostatně za formát OBI, Baumax, Makro)

Objednat

MT940-ČSOB

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu ČSOB

Cena na vyžádání

Objednat

MT940-OberBank

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu OberBank

Cena na vyžádání

Objednat

SEPA

Filtr pro export platebních příkazů ve formátu SEPA. Jednotná oblast pro platby v eurech, v originálu Single Euro Payments Area (SEPA), je projekt vytvoření evropské oblasti s takovou finanční infrastrukturou, která umožňuje bezhotovostní převod peněz v eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní. Cílem SEPA je posílení evropské integrace a poskytnutí vyšší úrovně služeb platebního styku za nižší ceny.

Cena na vyžádání

Objednat

Citidirect

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu Citidirect

Cena na vyžádání

Objednat

ABO (KB, RB, ČS, Fio, GE, mBank ...)

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu ABO

Cena na vyžádání

Objednat

Multicash

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu Multicash

Cena na vyžádání

Objednat

Cizojazyčné verze

Angličtina

Kompletní lokalizace prostředí TeamOnline do anglického jazyka

Cena na vyžádání

Objednat

Správa kontaktů

ISIR

Napojení na insolvenční rejstřík ISIR

Cena na vyžádání

Objednat

Platební morálka

Podrobnější přehled o platební morálce obchodních partnerů (průměrná prodleva po splatnosti, počet dokladů, doklady po a před splatností...) s možností prokliknutí na konkrétní doklady.

Cena na vyžádání

Objednat

Ostatní

Daňový kalendář

Kalendář daňových povinností integrovaný do dashboardu TeamOnline automaticky hlídá a upozorňuje na daňové povinnosti.

Cena na vyžádání

Objednat* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 Chci to vidět naživo

Kontakt

Chudenická 1059/30,
102 00, Praha 10

Tel: +420 270 005 676
Email: admin@teamonline.cz

Sledujte nás