Mobilní aplikace

Čtečka QR Faktury (ceny uvedeny za měsíc)

Pomocí mobilní aplikace a integrovaného fotoaparátu načtěte QR kód na došlém dokladu a odešlete přímo do systému TeamOnline, který data zvaliduje a automaticky založí doklad v modulu Přijaté faktury. Vyžadujte po svých dodavatelích QR kód dle standardu Komory daňových poradců ČR. >>> Více info

450,00 Kč*

390,- (při objednání do 31.5.2020)

Objednat

Inventury skladu

Inventura skladu pomocí čtečky čárových kódů. Předpokládá se označení jednotlivého sortimentu štítky s čárovým kódem EAN.

Inventury majetku

Inventura majetku pomocí čtečky čárových kódů. Předpokládá se označení jednotlivého majetku štítky s čárovým kódem. Tisk štítků je možné zajistit po dohodě u naší společnosti.

Dashboard

Náhledy na uživatelem předem zvolené panely z modulu Dashboard (přehled prodejů, přehled objednávek, stav zásob, stav financí, ...)

Příjem zboží na sklad

Zadání skladové příjemky: Z číselníků zvolíte sklad, dodavatele a kód zboží. Využít lze též načtení čárových kódu pomocí fotoaparátu telefonu. Jsou podporavány veškeré známé čárové kódy od EAN13 až po QR kód.

Moduly

ELI - platforma pro vývoj a obsluhu zásuvných modulů

Vytvořit si vlastní modul nebo agendu a propojit s účetními doklady nebylo nikdy jednodušší. Kromě našich implementačních partnerů tuto možnost nyní ocení i zdatnější uživatelé. Vlastní modul si prakticky "naklikáte" za pár minut.

49 000,00 Kč*

29 000,-* cena platí do 31.05.2020

Objednat

Evidence pošty

Evidence došlé a odeslané pošty s možností propojení záznamů k dokladům například fakturám a objednávkám.

4 500,00 Kč*

Objednat

Evidence vozidel

Rozšíření modulu majetek o evidenci vozidel s výpočtem záloh a daňového přiznání pro silniční daň. S provozem vozidel ve firmě je spojena určitá agenda. Počínaje pojištěním, silniční daní až po hlídání různých termínů jako je STK. Na toto vše slouží v informačním systému TeamOnline modul Evidence vozidel. Každé vozidlo zde má svou kartu, kde je možné veškeré tyto parametry a termíny evidovat. Na základě údajů z technického průkazu pak program automaticky vypočte výši čtvrtletní zálohy na silniční daň, připraví včas příkaz k úhradě a na konci roku vygeneruje přiznání v elektronické podobě s přehledem zaplacených záloh. Systém umožňuje kromě osobních automobilů evidovat i nákladní, stavební či zemědělské stroje. Ve speciálním panelu na úvodní obrazovce TeamOnline (Dashboardu) pak upozorní uživatele na důležité blížící se termíny. Například již zmíněného STK, garančního servisu či povinného ručení.

9 990,00 Kč*

Objednat

Zvýšení efektivity práce

Pořizování dokladů z e-mailu

Do firem dnes chodí většina dokladů (faktur, objednávek apod.) e-mailem. Tato funkce umožňuje zpracovávat došlou poštu přímo v TeamOnline. Přednastavené scénáře se pak postarají například o zpracování přijaté faktury přímo z e-mailové zprávy, kdy založí do patřičné agendy záznam faktury včetně příloh. Dle daného workflow následně systém vygeneruje odpovědným osobám úkol s požadavkem na schválení. Do té doby je doklad ponechán v takzvaném “parkovišti” faktur. Teprve po schválení a aktivaci přiřadí systém faktuře platné číslo z interní řady došlých faktur a může vytvořit vazbu na nákupní objednávku či skladové pohyby. Po odsouhlasení může být doklad podle obsahu také automaticky zaúčtuován a začne se též nabízet například do příkazu k úhradě. Všechny doklady jsou tak ve vzájemných vazbách se snadnou dohledatelností vývoje každého případu. Nabízí se využití podobných scénářů a pravidel i pro další typy dokladů, například došlé objednávky, poptávky, reklamace apod. Pokud je vše na začátku nastaveno co nejprecizněji, zbude pro samotnou lidskou obsluhu k ručnímu dořešení opravdu málo výjimek.

17 000,00 Kč*

15000,- cena platí do 31.05.2020 (cena včetně nastavení 3 scénářů)

Objednat

Datová schránka

Funkce umožňuje komunikaci (příjem, odeslání a archivaci) s datovými schránkami přímo z prostředí programu TeamOnline. Můžete tak přijímat dokumenty nebo odeslat výkazy pro státní správu (DPH, KH, rozvahu atd..) přímo v programu.

4 900,00 Kč*

Objednat

EET

Modul pro komunikaci poklady s FÚ (elektronická evidence tržeb) v modulu prodej a pokladna.

4 800,00 Kč*

Objednat

Hromadné zadávání položek

Nástroj na hromadnou editaci dokladů metodou najdi a nahraď. Doporučujeme zejména účetním firmám.

1 700,00 Kč*

Objednat

Přečíslování dokladů

V modulu pokladna, interní doklady a přijaté faktury lze dodatečně zaměnit interní číslo dokladu

600,00 Kč*

Objednat

Audit export

Sada připravených sestav pro rychlý export podkladů pro audit (vše co je třeba, tabulky sestavy z jednoho místa). Vhodné též pro import do aplikace Taxedit.

4 900,00 Kč*

Objednat

Denní tržby

Speciální výstup pro modul prodejna.

1 490,00 Kč*

Objednat

Dodáno - nevyfakturováno

Nadstavba modulu Prodej. Zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují skladem vydané položky (zboží bylo již dodáno), které je nutné vyfakturovat. Příkazem lze snadno vygenerovat faktury. Navazuje na funkci Objednávky k vyskladnění.

13 900,00 Kč*

Objednat

Zápočty +

Rozšíření modulu vzájemné zápočty o možnost párování s modulem pokladna a banka

3 000,00 Kč*

Objednat

Plánované doklady

Generování opakujících se účetních dokladů (faktur, interních atd.) dle plánu

4 500,00 Kč*

Objednat

Objednávky k vyskladnění

Nadstavba modulu Prodej. Zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují položky možné k vyskladnění (zboží právě došlo a je právě volné skladem). Příkazem lze snadno vygenerovat výdejky ze skladu včetně dodací listů. Program přednostně nabízí objednávky dle rezervace zboží a následně dle datumu objednání od nejstarších k nejnovějším.

11 900,00 Kč*

Objednat

Analytické nástroje

Předpokládaný stav zásob k datu

Interaktivní sestava slouží k průběžnému předpokladu stavu skladových zásob k zadanému datumu. Vyhodnocuje údaje z otevřených objednávek, rezervací a zboží, které je na cestě. Slouží jako vstup pro nákupní objednávky.

4 900,00 Kč*

Objednat

Skladová regleta

Skladová regleta je přehled transakcí, které se odehrály na vybraném souboru dílů (např. konsignační sklad jednoho dodavatele) za zvolené období. Ukazuje stav zásoby na začátku, pohyb a stav na konci období.

3 500,00 Kč*

Objednat

ABC analýza

ABC analýza odběratelů, dodavatelů, zboží a skupin zboží. Interaktivní sestava vychází z Paretova pravidla, které našlo uplatnění v mnoha různých oblastech včetně ekonomie. Je jistě dobré vědět, od kterých zákazníků máte například 80 % svých tržeb, ale zbylých 20 % není rozhodně objem financí, který byste si mohli dovolit jen tak zanedbat. Může to být třeba jen proto, že některé zakázky mohou být nárazově většího objemu a nemusí se pravidelně opakovat. Proto se Paretovo pravidlo v praktickém využití rozvinulo v tzv. Paretovu (ABC) analýzu. Sestavu je možné vytvářet za jednotlivé časové intervaly a s historickým vývojem a porovnáním. Ze sestavy se lze postupně prokliknout až na primární doklady.

9 500,00 Kč*

Objednat

CashFlow IN/OUT

Funkce vytvoří prognózu zůstatku na finančních účtech až 26 týdnů do budoucnosti. Do výpočtu vstupují neuhrazené faktury vydané, přijaté a opakující se náklady jako jsou mzdy, nájem, telefony, energie atd... Přesnost odhadu zvyšuje například zahrnutí historie průměrné doby po splatnosti odběratelských faktur a další statistické hodnoty.

5 900,00 Kč*

Objednat

Budoucí fakturace

Sestava zobrazuje otevřené nedodané skladové položky prodejních objednávek dle dodavateli potvrzených termínů dodání. Zobrazuje vše bez ohledu na sklady. obsahuje sloupce období pro časovou analýzu a finanční hodnoty budoucí fakturace. Vhodné pro plánování.

5 900,00 Kč*

Objednat

Elektronická komunikace

Faktoring - BUSINESS 24

Export do systému pro elektronickou zástavu pohledávek - Česká spořitelna (BUSINESS 24).

12 900,00 Kč*

Novinka

Objednat

EDI komunikace

Podpora standardizované elektronické komunikace. EDI tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange)- komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou.

19 500,00 Kč*

(Cena je kalkulována samostatně za formát OBI, Baumax, Makro)

Objednat

MT940-ČSOB

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu ČSOB

4 500,00 Kč*

Objednat

MT940-OberBank

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu OberBank

4 500,00 Kč*

Objednat

SEPA

Filtr pro export platebních příkazů ve formátu SEPA. Jednotná oblast pro platby v eurech, v originálu Single Euro Payments Area (SEPA), je projekt vytvoření evropské oblasti s takovou finanční infrastrukturou, která umožňuje bezhotovostní převod peněz v eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní. Cílem SEPA je posílení evropské integrace a poskytnutí vyšší úrovně služeb platebního styku za nižší ceny.

4 500,00 Kč*

Objednat

Citidirect

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu Citidirect

4 500,00 Kč*

Objednat

ABO (KB, RB, ČS, Fio, GE, mBank ...)

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu ABO

4 500,00 Kč*

Objednat

Multicash

Filtr pro export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu Multicash

4 500,00 Kč*

Objednat

Cizojazyčné verze

Angličtina

Kompletní lokalizace prostředí TeamOnline do anglického jazyka

7 000,00 Kč*

(cena na server)

Objednat

Správa kontaktů

ISIR

Napojení na insolvenční rejstřík ISIR

4 900,00 Kč*

Objednat

Platební morálka

Podrobnější přehled o platební morálce obchodních partnerů (průměrná prodleva po splatnosti, počet dokladů, doklady po a před splatností...) s možností prokliknutí na konkrétní doklady.

2 500,00 Kč*

Objednat

Ostatní

Daňový kalendář

Kalendář daňových povinností integrovaný do dashboardu TeamOnline automaticky hlídá a upozorňuje na daňové povinnosti.

400,00 Kč*

Objednat* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Chci to vidět naživo